martedì 4 agosto 2015

Serena Lao, "La straggi di lu pani"

Nel 1998 Serena Lao venne incaricata dall’Assessore alla Cultura della Provincia Regionale di Palermo Prof. Tommaso Romano, di comporre una ballata dedicata ai 24 martiri della “rivolta del pane”, come fu da allora denominata quella assurda e dolorosa strage, per ricordare, come si faceva ogni anno,quel triste giorno in cui Palermo si era macchiata di sangue innocente.
L’Artista, cantautrice e poetessa che ha travalicato artisticamente i confini della sua amata Sicilia,  non sapeva nulla o quasi di quel tragico episodio avvenuto nel lontano 1944, prima ancora che lei nascesse. Si procurò i giornali dell’epoca, li lessee nacque così “La Straggi di lu pani” che fu rappresentata a Palazzo Comitini il 19 ottobre 1998, davanti alla lapide con scritti i nomi di tutti quei giovani morti, alla presenza di un pubblico attento e commosso e delle massime istituzioni della Provincia Regionale di Palermo.


LA STRAGGI  DI  LU  PANI


Viniti ascutati genti siciliani
vi vogghiu cuntari un fattu traggicu
na straggi ca nun havi eguali
ca fici vèstiri a luttu tanti palermitani.

Era lu 19 ottubbri du 1944

L’arba nto celu già facia spuntari
na matinata fridda e senza suli
Palermu mi dicava li so’ chiaj
Palermu terra china di duluri.
La guerra avia lassatu li faiddi
negghia nt’all’ariu e celi senza stiddi
occhi sbarrachiati morti strati strati
nenti spiranza e tanta puvirtati!
Lu scuru ammugghiava li pinzeri
la fami era forti cchiù d’aieri
Ancili ca di Ddiu siti mannati
ddu tintu jornu unn’eravu ammucciati!?
La raggia strantuliava la menti e la cuscenza
li picciriddi nun avianu nenti nta la panza!
Li mischineddi nun sapianu cchiù chi fari
a quali santu s’avianu a vutari
pinzaru accussì di protestari
davanti a lu Prefettu si ieru a prisintari.
Eranu tanti eranu picciotti
ddu jornu iddi s’accattaru a morti!
Parianu tanti cani vastuniati
ittavanu vuci pi essiri ascutati
travagghiu e pani vulianu truvari
quali judici li putia cundannari!
Li vuci poi si ficiru cchiù forti
e li surdati arrivaru a frotti
lu primu sparu... doppu lu secunnu
ma nun si sapi cu detti lu cumannu
Nun sparati… nun sparati!!!
Sunnu picciotti e mancu sunnu armati!
Ma li surdati parianu ’mpazzuti
macari li bummi foru ittati.
Di russu si tincianu li strati
lu sangu ’n terra li testi scafazzati
Cristu pi l’omu fu ’nchiuvatu ’n cruci
ma dda matina nuddu ’ntisi a Vuci!
Na matri sventurata
saputa la nutizzia curriu pi la strata
a talialla paria la Madonna Addulurata:
“Figghiu, figghiu chi t’hannu fattu!”
E comu quannu era nicu si lu strincia a lu pettu
l’accarizzava ci vasava i manu
si l’annacava e ci cantava pianu:
“Dormi dormi figghiu amatu
ca to mamma ti duna lu ciatu.
Dormi dormi figghiu miu
pi tia ora ci penza Ddiu”
Di n’autru latu arrivava un gran lamentu
“Figghiuzzu miu comu t’haiu truvatu
stu ciuri ’n pettu cu ti l’ha’ appizzatu
cu ti scannò fu un malidittu cani
c’ammazza a genti pirchì voli u pani”

Chiuviddicava supra ddu duluri
Palermu certu nun si fici onuri.
Chista è la straggi di la puvirtati
ca fa ammazzari li frati cu li frati
Curriti tutti, genti palermitani
li vostri frati foru ammazzati comu cani
chianciti tutti genti siciliani
ca nun s’ammazza a cu addumanna u pani!
Matri nisciti fora ittati vuci
li vostri figghi foru misi ’n cruci!

La notti scinni e agghiutti cu lu so mantu
nta lu silenziu… di 24 matri si senti lu chiantu!

Nessun commento:

Posta un commento